Chladící výplň

Chladící výplň slouží v chladicích věžích pro zvětšení teplosměnné plochy a dosažení požadované účinnosti chlazení. Desky chladící výplně jsou vyráběny z PVC nebo PP v různých tloušťkách a s rozdílnými teplosměnnými plochami. Z důvodů usnadnění manipulace při montáži jsou desky spojovány do bloků s vertikálními nebo šikmými kanálky a to různými způsoby (spojovacími elementy, lepením nebo svařováním).

Bloky jsou kladeny do chladících věží na nosné rošty v několika vrstvách na základě teplotechnického výpočtu.

Při návrhu typu chladicí výplně se bere do úvahy především velikost a typ chladicí věže, kvalita vody a odolnost vůči chemické degradaci vlivem kyselin, maziv, biologického napadení, atd.

Trubky rozvodů vody

Trubky (ocelové, PVC, PP) tvoří vnitřní rozvod vody. Nejčastěji používaným materiálem je PVC a PP. Tento materiál vykazuje vysokou odolnost proti tvorbě inkrustací (samočistící schopnost, stálý průtočný průřez). 

U těchto trubek z PVC nehrozí napadení mikroorganizmy, plísněmi ani bludné proudy. Výhodou je rovněž nízká hmotnost při montáži. Na trubky rozvodu vody se montují rozstřikovací trysky zajišťující stejnoměrné zavodnění chladicí výplně. Trubky rozvodu vody jsou zakončeny speciálním odnímatelným zaslepením.

Rozstřikovací trysky

Rozstřikovací trysky jsou připevněny k trubkám rozvodu vody a zajišťují kvalitní a rovnoměrný rozstřik vody na celou plochu chladících výplní.

Trysky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Množství a typ trysek je určen na základě teplotechnického výpočtu a kvality vody.

Eliminátory

Eliminátory (odlučovače kapek) se umisťují uvnitř věže nad vnitřním rozvodem vody a mají rozhodující vliv na celkovou ztrátu vody únosem.

Eliminátory slouží k odloučení drobných částí vody z odsávaného vzduchu, jejich zachycení a vrácení zpět do chladící soustavy. Eliminátory jsou vyráběny z PVC nebo PP materiálů a jsou dodávány v různých provedeních.

Žaluzie

Do nasávacích otvorů chladících věží jsou umisťovány žaluzie, které slouží jednak pro usměrnění nasávaného vzduchu na plochu chladící výplně a zároveň i zabraňují rozstřiku vody z nasávacích otvorů.

Žaluzie jsou vyráběny v mnoha provedeních a z různých materiálů. Nejčastěji se používají žaluzie vyrobené ze žárově pozinkovaného plechu z PVC nebo PP materiálů.

Opláštění

Pro opláštění chladících věží se používají desky různých rozměrů a profilů (vlna, trapéz). Konkrétní typ se navrhuje s přihlédnutím k potřebám a požadavkům konkrétního provozu a místním klimatickým podmínkám. Dodávané desky jsou samozhasitelné, neprůsvitné s UV stálostí, nízké hmotnosti a odolné proti zatížení.

Desky jsou dodávány v různých barvách RAL dle přání zákazníka a jsou použitelné v rozsahu teplot -60 °C až +140 °C.

Ventilátory

Pro chladící věže s nuceným tahem dodáváme ventilátory různých velikostí. Ventilátory slouží v chladicí věži pro dopravu vzduchu. Ventilátor je složen z oběžného kola, ke kterému jsou upevněny lopatky. Počet lopatek, jejich velikost a tvar je závislý na požadovaných výkonových parametrech.

Lopatky ventilátorů jsou vyráběny z kompozitů (FRP) nebo hliníkových slitin.

Ventilátory se upevňují buď přímo na hřídel elektromotoru nebo na hřídel převodovky poháněné elektromotorem.

Motory

Pro ventilátorové chladící věže dodáváme elektromotory v provedení:

  • Třífázové pomaluběžné asynchronní motory typu PMH nebo PMT určené k přímému pohonu axiálních ventilátorů. Motory mohou být dvou otáčkové nebo jedno otáčkové.

  • Třífázové asynchronní motory s převodovkou nebo bez převodovky.

Všechny motory mohou být na přání zákazníka vybaveny frekvenčními měniči.

Difuzory

Difuzory slouží k usměrňování odváděného vzduchu z chladící věže. Jednotlivé laminátové díly (segmenty) jsou k sobě sešroubovány a celý difuzor je pomocí kotev připevněn k ventilátorové plošině.

Difuzory jsou vyráběny v různých průměrech a výškách.

Protihlukové rohože

Plovoucí protihlukové rohože snižují hodnotu hluku dopadající vody do nádrže chladící věže. Rohož je složena ze tří vrstev PP roštů a jedné vrstvy PP síťoviny. Rohož se upevňuje sponkami z PP k polystyrenovým plovákům.